Kao što izgled ove i mojih ostalih stranica pokazuje, dizajn (pogotovo grafički) mi nije jača strana tako da ovo (za sada) neće biti preopširna rubrika...

  • Grafički dizajn