Prijava SPAM-a na Google-u

U zadnje vrijeme postaje sve lakše riješiti se nelojalne konkurencije na Google-u prijavom preko Report a Spam Results formulara.

Ako Vaša konkurencija koristi skriveni tekst ili linkove/poveznice, lažne nazive i opise, ponavljanje riječi, skrivene strane, prikrivena preusmjeravanja, tzv. ulazne stranice s hrpom ključnih riječi koje potom vode na prave stranice, duple websiteve ili stranice itd. sada ih se možete jednostavno riješiti.

Izbacivanje iz indeksa je nekad jako brzo a nekada i zna i potrajati, prijave izgleda imaju najviše efekta za vrijeme Google updatea kada se podešavaju algoritmi za što bolji rezultat.