www.hr

www.hr je najstariji direktoriji hrvatskih stranica. Od prijava stranice do njenog pojavljivanja u katalogu može proći dosta vremena, a prijava može biti odbijena.

Standardna zamjerka koja se odnosi na sve direktorije odnosi se i na www.hr, a to je relativno slabo održavanje, prenatrpanost nekih kategorija sa stotinama linkova i neuklanjane mrtvih linkova.