Prijava na tražilice

Ovdje je popis najvažnijih tražilica na koje se možete prijaviti, mnogi web imenici/katalozi se predstavljaju kao tražilice. Neki od njih imaju mogućnost dodavanja ključnih riječi za pretragu, ali to ih i dalje ne čini tražilicama čiji roboti redovito posjećuju Vaše stranice i indeksiraju sadržaj.

Hrvatska:

  • CROSS - Croatia Search Service - RIP

Svijet:

Slovenija:

Bosna i Hercegovina:

Srbija i Crna Gora:

Makedonija:

Bivše tražilice: